Loyalty-Programme-Header

CHƯƠNG TRÌNH CARAVELLE REWARDS

Caravelle Rewards 2022 là chương trình ghi nhận và trao thưởng cho những khách đặt phòng vì sự hỗ trợ tuyệt vời của họ đối với khách sạn Caravelle Saigon.

Book now and redeem points! Please contact our Caravelle Rewards team: Ms. Trịnh Thị Ngọc Quyên via (84) 2838 234 999 Ext: 27515 or email: caravelle.rewards@caravellehotel.com for further information.

2021-Caravelle-Rewards-VN
Mileage-Partners-01
Caravelle-Rewards-03

QUYỀN LỢI CARAVELLE REWARDS (CR)

Có giá trị đến 31 tháng 12 năm 2022

__________

THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình chỉ dành cho khách hàng trong nước. Chương trình không áp dụng cho khách nước ngoài và các đại lý lữ hành. Chương trình yêu cầu đăng ký bằng một địa chỉ email cá nhân hợp lệ. Hai hội viên không được dùng chung một địa chỉ email. Khi trở thành hội viên chương trình CR, hội viên đồng ý nhận email về:

• Báo cáo điểm thưởng và các thông tin khác liên quan tới tài khoản Hội viên.

• Bản tin và khuyến mãi hàng tháng của khách sạn Caravelle Sài Gòn.

Khách sạn có quyền sửa đổi các quy tắc, giới hạn, quyền lợi chương trình và các ưu đãi đặc biệt mà không cần báo trước. Ngoài ra, Khách sạn có quyền điều chỉnh giá trị Điểm CR khi cần thiết để phản ánh sự thay đổi của thị trường và chấm dứt chương trình CR bất cứ thời điểm nào.

__________

ĐỔI ĐIỂM:

Hội viên có thể kiểm tra số dư điểm CR và đổi điểm CR thành ưu đãi bằng cách:

• Gửi yêu cầu đổi điểm bằng email và gửi đến caravelle.rewards@caravellehotel.com

• Điểm thưởng CR phải được quy đổi trong vòng 01 năm kể từ ngày Hội viên trả phòng, điểm hết hạn sẽ bị trừ tự động khỏi tổng số điểm mà không cần báo trước.

• Sau khi đổi thưởng, hội viên sẽ nhận Phiếu ưu đãi cho các sản phẩm và dịch vụ của Caravelle Sài Gòn. Hội viên phải thông báo sử dụng Phiếu ưu đãi tại thời điểm đặt phòng. Việc sử dụng Phiếu ưu đãi tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có.

__________

PHIẾU ƯU ĐÃI:

Phiếu ưu đãi tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có tại thời điểm yêu cầu. Vui lòng thông báo địa chỉ chính xác để nhận Phiếu ưu đãi. Sản phẩm và Dịch vụ của Khách sạn Caravelle Sài Gòn: Phiếu ưu đãi có giá trị trong 06 tháng kể từ ngày cấp và không được chuyển nhượng, trừ khi có quy định khác. Hội viên nhận Phiếu ưu đãi cho các Sản phẩm và Dịch vụ của Caravelle Sài Gòn trong vòng 05 ngày làm việc. Hội viên phải thông báo sử dụng Phiếu ưu đãi tại thời điểm đặt phòng. Việc sử dụng Phiếu ưu đãi tuỳ thuộc vào tình trạng sẵn có. Phiếu ưu đãi chưa sử dụng sẽ không được gia hạn, hay đổi thành điểm vào tài khoản Hội viên hoặc đổi thành tiền mặt.

__________

PHIẾU ƯU ĐÃI TỪ CÁC ĐỐI TÁC KHÁC:

Hội viên chịu trách nhiệm đặt phòng và xác nhận lưu trú hoặc dịch vụ do Đối tác liên kết với chương trình CR cung cấp. Tất cả phiếu ưu đãi do Đối tác khác cung cấp sẽ phải tuân theo các điều khoản sử dụng của Đối tác đó.

__________

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI VIÊN:

Hội viên có trách nhiệm thông báo số thẻ Hội viên CR khi đặt phòng. Hội viên bị mất điểm từ tài khoản sẽ phải thông báo với Bộ phận Dịch vụ thẻ Hội viên CR trong vòng 60 ngày kể từ ngày trả phòng. Nếu không, các điểm CR liên quan sẽ bị mất. Bất kỳ khiếu nại nào về Điểm CR bị mất có thể được gửi đến Bộ phận Dịch vụ thẻ Hội viên CR qua email. Khi hồ sơ cá nhân có sự thay đổi, Hội viên có trách nhiệm thông báo tới Bộ phận Dịch vụ thẻ Hội viên CR bằng văn bản. Điểm thưởng sẽ không được đổi khi hội viên rút khỏi chương trình.